Urin- og blodprøver / Biologiske pass

Vanligvis tas urinprøver, men blodprøver kan også tas ved en dopingkontroll. Ulike typer stoffer kan analyseres i forskjellige prøver med forskjellige tidsintervaller. Alle utøvere som sender inn en urinprøve, får et “steroidpass”. For noen idrettsutøvere blir blod også ført til et “blodpass”. Prøvene blir deretter sammenlignet med en serie tidligere tester som ble gjort på den samme utøveren.

Da vil det være mulig å kompensere for genetiske forskjeller og bedre oppfatte avvik fra den enkelte profil. Endringer i de biologiske markørene kan dermed avsløre doping, uten at det er påvist forbudte stoffer i analysen.

Ved hjelp av biologiske pass kan du:

  • Planlegg målrettede kontroller, såkalt intelligent testing.
  • Bestill spesielle analyser på prøver som allerede er samlet, og identifiser hvilke prøver som skal lagres i lang tid (frosset i opptil ti år for senere analyse).
  • Erinra brudd på dopingreglene.
  • Samle bevis i en større etterforskning.