Antidoping på timeplanen

Velkommen til REN SKOLE – et undervisningsopplegg i antidoping særlig tilpasset elever i den videregående skolen.

REN SKOLE BESTÅR AV:

  • E-læringsprogrammet REN UTØVER, som brukes av utøvere og idrettsorganisasjoner over hele verden. Bygget opp med 12 case der eleven blir utfordret på kunnskap og holdninger gjennom interaktive oppgaver
  • Egne undervisningsopplegg for lærere, med oppgaver og presentasjoner som er tilpasset kroppsøvingsfaget, idrettsfag og til tverrfaglig bruk.
  • Portalen er i tillegg supplert med videoer fra holdningskampanjen Ærlig talt.

Gjennomførte e-læringscase blir registrert, og den enkelte elev kan få et eget kursbevis som PDF. Casene kan gjennomføres på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Antidoping på timeplanenNB! Ren Utøver er ikke oppdatert i henhold til regelverk med virkning fra 1. januar. Antidoping Norge og Anti-Doping Danmark samarbeider med Transform om å utvikle et helt nytt e-læringsprogram. Bestill dert forkle med trykk reden idag!

Dette vil være klart til lansering i løpet av første kvartal. I denne perioden kan det oppstå noen tekniske problemer med den eldre versjonen, vi beklager dette.