Antidoping på timeplanen

Logg deg inn for å starte.
E-postadressen din vil bare brukes for å identifisere deg som bruker. Husk meg

Velkommen til REN SKOLE - et undervisningsopplegg i antidoping særlig tilpasset elever i den videregående skolen.

REN SKOLE BESTÅR AV:

  • E-læringsprogrammet REN UTØVER, som brukes av utøvere og idrettsorganisasjoner over hele verden. Bygget opp med ulike moduler der eleven blir utfordret på kunnskap og holdninger gjennom interaktive oppgaver
  • Egne undervisningsopplegg for lærere, med oppgaver og presentasjoner som er tilpasset kroppsøvingsfaget, idrettsfag og til tverrfaglig bruk.
  • Portalen er i tillegg supplert med videoer fra holdningskampanjen Ærlig talt.

Gjennomførte e-læringscase blir registrert, og den enkelte elev kan få et eget kursbevis som PDF. Casene kan gjennomføres på PC, nettbrett eller smarttelefon.

TIL INFORMASJON: I løpet av våren 2017 vil Ren Skole-portalen slik den foreligger her bli stengt. Det vil etter stenging ikke være mulig å få tilgang til informasjon i portalen.
Antidoping Norge jobber med et nytt program kalt Ren Elev, tilpasset elever på videregående skole, som vi gleder oss til å lansere. Følg med på www.antidoping.no!